Trivselvråns historia

Fastigheten där Trivselvrån idag bedriver sin verksamhet var till en början ett barnhem. Barnhemmet grundades 1901 av Barnhemsföreningen i Gamlakarleby r.f. Föreningen grundades år 1900 av cirka 20 kristligt sinnade personer, som oroade sig för stadens fattiga barn. Under denna tid var Karleby en liten stad med endast 2648 invånare. Föreningens mål var att ”upprätthålla ett barnhem för uppfostran och vård av fattiga, värnlösa barn vilkas modersmål var svenska”. För att samla medel till att grunda barnhemmet ordnades syföreningsverksamhet, basarer, kaffeserveringar och dylikt. Även donationer, testamenten och personliga gåvor hade en stor betydelse. Verksamheten startades först i en hyrd lokal men år 1913 byggdes den nuvarande fastigheten. År 1965 öppnade man vid barnhemmet en avdelningar för vård av dagbarn. Barnhemmet fortsatte dock sin verksamhet ända till år 1977. Ännu idag bedrivs verksamheten av Barnhemsföreningen i Gamlakarleby. Verksamheten är baserad på en kristen livssyn.